My Transgender Cupid

Onze gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Artikel 1. Definities

"U" verwijst naar de gebruiker van deze website en de bijbehorende diensten, en als zodanig heeft u het recht verkregen om deze website te gebruiken door de toepasselijke gebruiksvoorwaarden die hieronder in detail worden beschreven te respecteren.

2Date Media ("MyTransgenderCupid") is de exclusieve eigenaar en beheerder van myTransgendercupid.com (de "Website").

Zoals gebruikt in deze Voorwaarden gebruiksovereenkomst, betekent "wij" en "ons" MyTransgenderCupid of enige opvolger, dochteronderneming, divisie of rechtverkrijgende van MyTransgenderCupid.

"Service(s)" verwijst naar Uw gebruik van de Website voor welk doel dan ook.

Artikel 2. Overzicht

Deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (de "Overeenkomst") beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Website en alle diensten die door MyTransgenderCupid worden aangeboden. Door het inschrijvingsproces te voltooien, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden in deze overeenkomst. Druk en bewaar een kopie van deze Overeenkomst voor uw administratie. Door de Website te bezoeken of Diensten te gebruiken, stemt u ermee in deze Overeenkomst elektronisch te ontvangen.

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Een dergelijke gewijzigde Overeenkomst wordt van kracht en is van toepassing op Uw abonnement op het moment dat we een dergelijke Overeenkomst op de Website plaatsen. Uw voortgezet gebruik van onze Service nadat een dergelijke wijziging is geplaatst, wordt beschouwd als aanvaarding door u van een dergelijke gewijzigde Overeenkomst. Het is Uw plicht om de Overeenkomst te lezen en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Artikel 3. Geschiktheid

U moet 18 jaar of ouder zijn om deze Website of de Services op enigerlei wijze te bezoeken of te gebruiken. Door de Website te bezoeken of deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart en garandeert u aan MyTransgenderCupid dat u: (i) 18 jaar of ouder bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om akkoord te gaan met en zich te houden aan de Overeenkomst; (ii) de Website zal gebruiken op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving; en (iii) niet zijn veroordeeld voor een misdrijf en niet verplicht zijn zich te registreren als zedendelinquent bij een overheidsinstantie.

Artikel 4. Gedrag van consumenten

4.1 Het is de Consument niet toegestaan ​​zich onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te gedragen of anderen daartoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

- dreigende taal gebruiken naar deelnemers of naar de datasite;

- plaatsen van onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal;

- het plaatsen van teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal dat inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

- directe of indirecte verzoeken om en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie, te communiceren aan andere Deelnemers en/of het profiel;

- het plaatsen van foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan zijzelf;

- een profiel gebruiken als blog, columns of anderszins teksten of afbeeldingen plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;

- de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bedoeld, waaronder het verzenden van spam en kettingbrieven.

4.2 Daarnaast is het de Consument niet toegestaan ​​om:

- vermeld onwaarheden in het profiel;

- uitspraken te doen over het type of de duur van je lidmaatschap in communicatie met andere deelnemers en/of het profiel;

- uitspraken te doen over de status van uw lidmaatschap in communicatie met andere deelnemers en/of het profiel;

- erotisch contact zoeken of aanbieden;

- vul meerdere profielen per persoon in;

- om commerciële informatie in communicatie te verspreiden naar andere Deelnemers en/of te vermelden op het profiel;

- schade of overlast veroorzaken aan andere Deelnemers of de Datingsite;

- om racistische of beledigende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of om het profiel te vermelden;

- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;

- het verstrekken van inloggegevens aan derden, deze zijn strikt persoonlijk;

- om als koppel te registreren;

- een valse identiteit aannemen of zich voordoen als iemand anders.

4.3 Indien een Consument handelt in strijd met het bepaalde in artikel 4.1 of 4.2, kan de Datasite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel onmiddellijk aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder opgave van de reden.

4.4 De Consument aanvaardt dat de Datingsite, indien daar gegronde redenen voor bestaat, de door hem verstrekte gegevens en gedragingen kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Klachten over Deelnemers; bedrog

- directe of indirecte verzoeken om en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie, te communiceren aan andere Deelnemers en/of het profiel;

- het plaatsen van foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan zijzelf;

- een profiel gebruiken als blog, columns of anderszins teksten of afbeeldingen plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;

- de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn bedoeld, waaronder het verzenden van spam en kettingbrieven.

4.2 Daarnaast is het de Consument niet toegestaan ​​om:

- vermeld onwaarheden in het profiel;

- uitspraken te doen over het type of de duur van je lidmaatschap in communicatie met andere deelnemers en/of het profiel;

- uitspraken te doen over de status van uw lidmaatschap in communicatie met andere deelnemers en/of het profiel;

- erotisch contact zoeken of aanbieden;

- vul meerdere profielen per persoon in;

- om commerciële informatie in communicatie te verspreiden naar andere Deelnemers en/of te vermelden op het profiel;

- schade of overlast veroorzaken aan andere Deelnemers of de Datingsite;

- om racistische of beledigende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of om het profiel te vermelden;

- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;

- het verstrekken van inloggegevens aan derden, deze zijn strikt persoonlijk;

- om als koppel te registreren;

- een valse identiteit aannemen of zich voordoen als iemand anders.

4.3 Indien een Consument handelt in strijd met het bepaalde in artikel 4.1 of 4.2, kan de Datasite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel onmiddellijk aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder opgave van de reden. De Datingsite zal het lidmaatschapsgeld terugbetalen met uitzondering van het lidmaatschapsgeld op de opzegtermijn.

4.4 De Consument aanvaardt dat de Datingsite, indien daar gegronde redenen voor bestaat, de door hem verstrekte gegevens en gedragingen kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

Artikel 5. Klachten over Deelnemers; bedrog

We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken, zoals Yahoo!, Google en Microsoft, om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw interesses gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten waarin u geïnteresseerd bent. Als u meer informatie over deze praktijk wilt en uw keuzes wilt weten over het feit dat deze informatie niet door deze bedrijven wordt gebruikt, gaat u naar www.aboutads.info/choices.

We behouden ons het recht voor om alle advertenties, openbare postings en berichten controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de inhoudsrichtlijnen die door ons worden gecontroleerd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie over deze gedragsgerichte reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort advertenties, kunt u naar www.networkadvertising.org gaan.

Voor het afmelden van advertentiecookies van derden gaat u naar < a href="https://optout.networkadvertising.org/?c=1">www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Artikel 10. Verwijdering van informatie

We kunnen en kunnen niet alle profielen, openbare berichten, berichten of andere materialen die door gebruikers van de Service zijn geplaatst of verzonden, bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze profielen, openbare postings, berichten of ander materiaal. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om profielen, openbare berichten, berichten en ander materiaal te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken waarvan we, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze in strijd zijn met de Gedragscode zoals hierboven uiteengezet of enige andere toepasselijke inhoudsrichtlijnen of anderszins onaanvaardbaar achten. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van profielen, openbare berichten, berichten en ander materiaal dat u naar de Service kunt uploaden.

Artikel 11. Beëindiging van toegang tot de dienst

We kunnen, naar eigen goeddunken, Uw toegang tot de gehele of een deel van de Service op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Overeenkomst . Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan elke frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteit die het genot van de Service of het internet door anderen kan beïnvloeden, naar eigen goeddunken een reden zijn om uw toegang tot de gehele of een deel van de Service te beëindigen , en u wordt mogelijk doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.

Artikel 11a. Beëindiging van account

Als u een Geregistreerde Gebruiker op het Platform bent, kunt u uw Gebruikersaccount op elk moment beëindigen.

Er zijn twee mogelijkheden voor beëindiging:

  1. Deactivering – in dit geval schakelen we uw account gewoon tijdelijk uit. We bewaren uw profielgegevens voor het geval u later besluit uw account te herstellen. U kunt uw account en uw profiel daarom binnen 12 maanden na deactivering volledig herstellen.
  2. Verwijderen – in dit geval wissen we uw account en alle inhoud en instellingen permanent. Met een verzoek tot verwijdering hebben we het recht om alle gerelateerde inhoud te verwijderen die u hebt ingediend of geüpload naar het platform.

Bovendien worden alle accounts automatisch gedeactiveerd na 6 maanden inactiviteit.

In het geval dat de deactivering en verwijdering van het gebruikersaccount is om redenen dat er bewijs is van kwade trouw, illegale of anti-contractuele navigatie en/of gebruik van het platform (gedetecteerd door ons of naar aanleiding van een klacht van een derde partij ) de gegevens van het Gebruikersaccount worden bewaard om te bevestigen dat dezelfde Gebruiker zich niet opnieuw op het Platform zal registreren.

Artikel 12. Eigendomsinformatie

De Service bevat informatie die eigendom is van ons, onze partners en onze gebruikers. We claimen volledige auteursrechtelijke bescherming in de Service. Informatie die door ons, onze partners of gebruikers van de Service wordt geplaatst, kan worden beschermd, ongeacht of deze al dan niet wordt aangemerkt als eigendom van ons of van hen. U stemt ermee in dergelijke informatie op geen enkele manier te wijzigen, kopiëren of verspreiden zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke informatie te hebben ontvangen.

Artikel 13. Geen verantwoordelijkheid

U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor onderbreking of opschorting van de Dienst, ongeacht de oorzaak van de onderbreking of opschorting.

Artikel 14. Beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en u dient niemand toe te staan ​​uw wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot Diensten. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de Service door gebruikers die uw wachtwoord gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van uw wachtwoord door een derde partij. U stemt ermee in om MyTransgenderCupid onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van Uw gebruikersnaam of wachtwoord of ongeoorloofde toegang tot Uw account. Voor uw eigen veiligheid is het raadzaam om uit te loggen wanneer u elk gebruik van de diensten beëindigt, vooral als u een openbare computer gebruikt of een computer deelt met anderen. Wanneer u zich aanmeldt bij de Services met een openbare computer, wees dan voorzichtig om te voorkomen dat andere mensen uw gebruikersnaam en wachtwoord te weten komen.

Artikel 15. Interacties met andere leden

U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE LEDEN. U BEGRIJPT DAT MYTRANSGENDERCUPID MOMENTEEL GEEN STRAFRECHTELIJKE ACHTERGRONDCONTROLES UITVOERT OP HAAR LEDEN. MYTRANSGENDERCUPID DOET OOK GEEN ONDERZOEK NAAR DE ACHTERGRONDEN VAN AL HAAR LEDEN OF PROBEER NIET DE VERKLARINGEN VAN HAAR LEDEN TE CONTROLEREN. MYTRANSGENDERCUPID GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN LEDEN OF HUN COMPATIBILITEIT MET HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE LEDEN. MYTRANSGENDERCUPID BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM EEN STRAFRECHTELIJKE ACHTERGRONDCONTROLE OF ANDERE SCREENINGS (ZOALS ZOEKOPDRACHTEN MET ZIEKENHUIZEN) TE UITVOEREN (ZOALS ZOEKOPDRACHTEN MET ZIEKENHUIZEN), EN MET BESCHIKKING VAN BESCHIKBARE OPENBARE GEGEVENS.

IN GEEN GEVAL ZAL UPTRANSGENLIDER MYIDTRANSGENLIDER UITVOEREN VOOR ALLE SCHADE, DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, SPECIALE, COMPENSERENDE, GEVOLG EN/OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEDRAG VAN U OF IEMAND ANDERS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING LETSEL, EMOTIONEEL NOOD EN/OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT COMMUNICATIE OF VERGADERINGEN MET ANDERE GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VAN DEZE DIENST OF PERSONEN DIE U VIA DEZE DIENST ONTMOET. U GAAT ERMEE AKKOORD REDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN IN ALLE INTERACTIES MET ANDERE LEDEN VAN DE DIENST, IN HET BIJZONDER ALS U BESLIST OM OFFLINE OF PERSOONLIJK TE ONTMOETEN. U BEGRIJPT DAT MYTRANSGENDERCUPID GEEN GARANTIE GEEFT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW ULTIEME COMPATIBILITEIT MET INDIVIDUEN DIE U VIA DE SERVICE ONTMOET. U MAG UW FINANCILE INFORMATIE (VOORBIJVOORBEELD UW CREDITCARD OF BANKREKENINGINFORMATIE) NIET AAN ANDERE LEDEN VERSTREKKEN.

DE WEBSITE IS GEEN HUWELIJKSMIDDELENDIENST, POSTORDERBRUIDDIENST OF EEN MATCHMAKEN DIENST. MYTRANSGENDERCUPID.COM IS NIET VERPLICHT OM ANDER LID OF LEDEN VOOR U TE MAKELEREN.

Artikel 16. Externe links

De Service kan koppelingen naar andere internetsites en bronnen ("Externe koppelingen") bevatten. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en niet aansprakelijk zijn als gevolg van de beschikbaarheid van externe links of hun inhoud. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke externe links te lezen voordat u ze gebruikt.

U begrijpt dat u door het gebruik van een van de externe links inhoud kunt tegenkomen die mogelijk worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend, waarvan de inhoud al dan niet kan worden geïdentificeerd als expliciet taalgebruik, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kunnen genereren. Desalniettemin stemt u ermee in de externe links op eigen risico te gebruiken en dat MyTransgenderCupid geen enkele aansprakelijkheid jegens u heeft voor inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Het is uw enige en exclusieve verplichting om te voorkomen dat kinderen en andere personen ongepaste inhoud bekijken of openen die mogelijk is opgenomen in of beschikbaar is via externe links.

Door externe links te gebruiken, U erkent en gaat ermee akkoord dat MyTransgenderCupid niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal op Externe Links. MyTransgenderCupid geeft geen garantie of onderschrijft en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor externe links of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

MyTransgenderCupid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van, updates aan of privacypraktijken van derden die Externe Links beheren, die kunnen verschillen van die van MyTransgenderCupid. De persoonlijke gegevens die u aan dergelijke derden kunt geven, vallen niet onder het privacybeleid van MyTransgenderCupid. Sommige externe bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens te delen met MyTransgenderCupid, in welk geval het delen van gegevens wordt geregeld door het privacybeleid van die derde partij.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Externe links kunnen resulteren in schadelijke of ongewenste inhoud of schadelijke software die uw computer of mobiele apparaat infecteert of ermee communiceert. U aanvaardt alle risico's in verband met dergelijke Externe Links, en u stemt ermee in dat MyTransgenderCupid geen verantwoordelijkheid heeft jegens u in het geval dat uw computer of mobiele apparaat op enigerlei wijze wordt beïnvloed door uw gebruik van Externe Links.

Artikel 17. Betaalde lidmaatschappen en betaalde functies

Naast de gratis diensten die op de Website worden aangeboden, worden Betaalde Lidmaatschappen (bijvoorbeeld het MyTransgenderCupid Lidmaatschap) en Betaalde Functies aangeboden waarvoor betaling vereist is. Waar betaling vereist is, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 18. Beëindiging van diensten wegens wanbetaling

Indien betaling vereist is voor een Betaald Lidmaatschap of Betaalde Functie en we om welke reden dan ook niet in staat zijn om uw creditcard te belasten, kunnen we alle Diensten aan U tijdelijk of permanent stopzetten.

Artikel 19. Annulering van diensten

U kunt uw account verwijderen door op de volgende link te klikken: profiel pauzeren/verwijderen . Alle betalingen voor betaalde lidmaatschappen en betaalde functies kunnen niet worden gerestitueerd. U komt niet in aanmerking voor een evenredige terugbetaling van enig deel van de ongebruikte betaalde services. Wanneer de facturering voor een service maandelijks, jaarlijks of op een andere periodieke basis wordt herhaald, wordt het ongebruikte deel van de huidige serviceperiode niet terugbetaald. Al onze betaalde lidmaatschappen zijn eenmalig. Betaalde lidmaatschappen en/of betaalde functies kunnen niet worden overgedragen naar een ander account.

Artikel 20. Claims maken van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat enig materiaal of inhoud die door MyTransgenderCupid wordt verspreid een inbreuk op het auteursrecht vormt, verstrekt u ons dan de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen interesseren; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op onze website bevindt; Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Artikel 21. Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE WEBSITE EN DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DIENSTEN WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID DEZE GARANTIES DIE ONDER DE WET NIET KUNNEN UITSLUITEN.

MYTRANSGENDERCUPID BIEDT ONLINE PERSOONLIJKE DATINGDIENSTEN EN HULPMIDDELEN AAN SINGLES EN ANDERE SOORTGELIJK GENTERESSEERDE INDIVIDUEN, EVENALS FORUMS EN SUB-DISCUSSIE VIA DE WEBSITE EN ANDERE DISTRIBUTIEMIDDELEN. MYTRANSGENDERCUPID GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN, OF ONDERSCHRIJFT ANDERSZINS INFORMATIE OP DE WEBSITE. WEGENS HET AANTAL BRONNEN WAARUIT INHOUD DOOR MYTRANSGENDERCUPID WORDT VERKREGEN, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DERGELIJKE INHOUD ZIJN. WIJ VERTEGENWOORDIGEN OF ONDERSCHRIJVEN DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG LEDENPROFIEL, ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE WEERGEGEVEN, GEUPLOAD OF VERSPREID VIA DE DIENST DOOR MYTRANSGENDERCUPID, ONZE PARTNERS OF EEN ANDERE PARTNER. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, LIDSTATENPROFIEL, ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE OP EIGEN RISICO IS. UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE DIENST NU, OF NA HET PLAATSEN VAN EEN KENNISGEVING VAN ENIGE WIJZIGING IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL EEN BINDENDE AANVAARDING DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMST OF ENIGE VOLGENDE WIJZIGINGEN VORMEN.

U ERKENT HIERBIJ EN STEMT ERMEE IN DAT MYTRANSGENDERCUPID, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN EN DERDE CONTENT PROVIDERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JE OF EEN DERDE PARTIJ DOOR ENIGE DOOR ENIGE DERDE PARTIJ GEDISTRIBUEERD DOOR MYTRANSGENDERCUPID EVENALS ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN OF UIT DE SCHENDING VAN ENIGE GARANTIE, OF VEROORZAAKT , OMISSIE, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, STORING VAN DE COMMUNICATIELIJN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT EN/OF WIJZIGING O F DE WEBSITE, ONGEACHT OF DERGELIJKE CLAIMS GEBASEERD ZIJN OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK, EN ONGEACHT OF MYTRANSGENDERCUPID OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE >< SCHADE. "paragraaf">SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN DE BESCHIKBAARHEID VAN EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, IN DAT GEVAL DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ONGEACHT HET VOORGAANDE, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL DE SOM VAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS ($ 50,00) OVERSCHRIJDEN.

ELKE PARTIJ STEMT ERMEE IN DAT ELK VAN ONS ALLEEN OP EEN INDIVIDU KAN EIGEN VORDERINGEN INSTELLEN TEGEN DE ANDER BASIS EN NIET ALS Eiseres OF KLASSIEKE LID IN ENIGE VERMELDE KLASSE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG GEEN ENKELE CLAIM WORDEN GECONSOLIDEERD OF SAMENGEVOEGD MET DE CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN PERSONEN OF PARTIJ. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG GEEN VAN DE PARTIJEN DEELNEMEN AAN EEN GECONSOLIDEERDE, VERTEGENWOORDIGENDE OF KLASSEPROCEDURE. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, KAN BEIDE PARTIJEN ALLEEN EEN UITRUSTING VAN UITRUSTING VRAGEN EN/OF AANVAARDEN (INCLUSIEF MONETAIRE, VEROORZAAKTE EN/OF VERKLARENDE UITVOERING) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDU DIE RECHTVAARDIGING ZOEKT EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG NODIG IS INDIVIDUELE CLAIM(EN) VAN DE PARTIJ.

Artikel 22. Vrijwaring

U stemt er hierbij mee in om MyTransgenderCupid en alle functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, informatieverstrekkers, gelieerde ondernemingen, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen en alle aansprakelijkheid en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door U van deze Overeenkomst of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim. MyTransgenderCupid behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door U.

Artikel 23. Diversen

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen U en MyTransgenderCupid met betrekking tot het gebruik van onze Diensten en vervangt elke andere overeenkomst of afspraak over het onderwerp. Deze Overeenkomst, Uw rechten en plichten en alle acties die in deze Overeenkomst worden overwogen, vallen onder de wetten van Nederland. Als voorwaarde voor het gebruik van de Diensten stemt elke gebruiker ermee in dat alle geschillen en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met MyTransgenderCupid, zullen worden opgelost door middel van arbitrage, waarbij dergelijke arbitrage wordt gehouden in Nederland.

Bovendien, behalve waar wettelijk verboden, als voorwaarde voor het gebruik van de Services, stemt u ermee in dat alle geschillen en rechtsgronden die voortvloeien uit of verband houden met onze Services afzonderlijk zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van class action. U stemt er ook mee in dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel aangeeft, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan ​​of voor altijd moet zijn geblokkeerd. Het nalaten van een van de partijen om in welk opzicht dan ook enig hierin bepaald recht uit te oefenen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enige verdere rechten hieronder.

Als blijkt dat een bepaling van deze Overeenkomst niet niet-afdwingbaar of ongeldig zijn, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyTransgenderCupid. MyTransgenderCupid kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband gecreëerd als gevolg van deze Overeenkomst. Koppen zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Alle kennisgevingen onder deze Overeenkomst moeten schriftelijk zijn en worden geacht naar behoren te zijn gedaan wanneer de ontvangst elektronisch is bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail of na ontvangst, indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, ontvangstbewijs gevraagd.

We zetten ons in om zaken te doen in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Laatst bewerkt op 2022-10-25

De beste Transgender Dating site © 2024 My Transgender Cupid | 2date Media - Odor 20 - 2491DC The Hague - Netherlands